Možnosti vytápění krbovými systémy

  • Horkovzdušné vytápění
  • Teplovzdušné rozvody
  • Teplovodní vytápění
  • Horkovzdušné i teplovodní vytápění

Horkovzdušné vytápění

U horkovzdušného vytápění, kde je využitá zkušenost s ohřátým proudícím vzduchem ve zúžených prostorech a jeho opětovné rozšíření. Jedná se o samotížné horkovzdušné vytápění, kde do spodní části krbu přivádíme vzduch k ohřátí z venkovních, sklepních či schodišťových prostor. Krbová obestavba dále získává vzduch k ohřátí z prostor, v nichž je zástavba provedena (obývací pokoj). Smysl vytápění je dán především cirkulací vzduchu v daném vytápěném objektu.

Teplovzdušné rozvody

Dalším způsobem horkovzdušného vytápění je, že ohřátý vzduch je odsáván regulovaným ventilátorem z prostoru sopouchu a dále rozveden do pokojů pomocí izolovaných flexibilních hadic. Provádíme i kombinaci těchto systémů. Krbové vytápění bez rozvodů není našim standardním řešením, jelikož není možné využít úplného potenciálu systému a nedochází k rovnoměrnému vytápění všech prostor.

Teplovodní vytápění

Pro teplovodní vytápění je nutné nad krbovou vložkou umístit výměník pro ohřívání proudící vody, nebo nainstalovat krbovou vložku, kde je již tento výměník zabudován výrobcem. Tato výstavba je prováděna v součinnosti s firmou, která provádí výstavbu vytápění rodinného domu, neboť naší podmínkou je, že část topení musí fungovat samotížně.

Samozřejmě, že se nabízí i kombinace těchto dvou způsobů horkovzdušného a teplovodního vytápění.

Základní stavební prvky

Krbové obestavby jsou stavěny z materiálu Ytong, který je využíván u méně tepelně namáhaných stavebních prvků zejména základových částí, jelikož se dá dobře opracovávat. Z materiálu liapor jsou stavěny tepelně namáhané části obestavby.

Stavební materiál LIAPOR

Jedná se o bloky, desky z lehkého mezerovitého betonu a jsou určeny pro samonosné obklady - obezdívky krbových a kamnových vložek. Materiál nesmí být použit pro přímý styk s plameny nebo kouřovými plyny. Tyto stavební prvky jsou použity i pro jiné stavební konstrukce dané obkladové skořepiny. Povrch se dále upravuje nanesením tenkovrstvých omítek nebo obkladem. Obkladový materiál je testován a má vydán 'Stavební technické osvědčení č.006_13808'.

Řezáním, broušením se dotváří stavebnicové dílce, které se skládají a spojují flexibilními lepidly do tvaru dohodnutého v náčrtu. Tepelně namáhané místa se spojují flexibilními lepidly určené výhradně pro kamnáře. Celá část skořepiny je řádně opracována, vybroušena a přechodové spoje zeď-skořepina jsou tmeleny pružnými acrylátovými materiály. V některých případech jsou skořepiny zcela uzavřené, opatřené pouze výdechy ohřátého vzduchu a sáním studeného vzduchu ve spodní části krbové obestavby.

Krbové vložky

Krbové vložky jsou navrhovány tak, aby splňovaly podmínku, že 1kW výkonu vložky ohřeje prostor o objemu 32m3. Dodavatelé nabízí výkon od 10 do 16kW. Vložky se vyrábějí litinové, ocelové, s různým tvarem prosklení, jednoplášťové a dvouplášťové. Dodavateli našich vložek jsou firmy Banador s.r.o. (www.banador.cz) a TOPSYS spol. s.r.o. (www.topsys.cz)